Σάμος

Η Σάμος είναι το νησί όπου βασιλεύουν ο θρύλος και η ομορφιά.